Publicaties

Een overzicht van onze publicaties

Train je medewerkers!

Even een dagje ertussenuit! Kennis opdoen, elkaar iets beter leren kennen en tot nieuwe ideeën komen. Een trainingsdag heeft allerlei positieve effecten voor medewerkers, teams en organisaties.

Prestaties van werknemers

De meest effectieve trainingen zijn gericht op cognitieve en op interpersoonlijke vaardigheden, gevolgd door trainingen waarbij men actief bezig is en taken moet oplossen. Trainingen binnen het werk leiden tot meer innovatie. Het mentaal herhalen van een taak leidt tot een toename in de kennis en taakprestaties, zelfs nog tien dagen na de training. De grootste resultaten kunnen behaald worden in feitelijke kennis en procedurele kennis. Daarnaast kan het ook invloed hebben op strategische kennis, waardoor men beter kan inschatten wanneer bepaalde kennis of vaardigheden toegepast kan worden. Ten slotte verhogen trainingen ook het welzijn van de werknemer en van de groep.

Prestaties binnen organisaties

Trainingsprogramma’s gericht op de kwaliteiten van de werknemers zijn gerelateerd aan de tevredenheid van de eigenaar, de werknemer en de klant.  Een ander onderzoek toonde aan dat 4,6% van de stijging in financiële prestaties verklaard werd door trainingen. Een indirect effect van trainingen is het effect dat het heeft op de reputatie van het bedrijf. Als het bedrijf zorgt voor trainingen voor medewerkers of leiders, zal dit een positief effect hebben op de reputatie van het bedrijf, wat weer kan leiden tot een financiële stijging.

De effecten van trainingen optimaal benutten

Het belangrijkste bij het zorgen voor trainingen voor de werknemers is het in kaart brengen van de behoeften van de werknemers. Hierdoor kan de werkgever bepalen welke trainingen aan te bieden voor welke werknemers. De motivatie van de werknemers voorafgaand aan een training voorspelt het voordeel wat de werknemers uit de training halen.

Kortom trainingen zijn een goed middel om de prestaties binnen het bedrijf te verbeteren. Zorg er voor dat je je Employee Journey kunt verbeteren door de trainingen te bespreken en terug te koppelen. Medewerkers kunnen feedback geven over kennis die ze hebben opgedaan via trainingen, waardoor ze anderen en zichzelf nog verder kunnen helpen!


Aguinis, H., & Kraiger, K. (2009). Benefits of training and development for individuals and teams, organizations, and society. Annual review of psychology60, 451-474.