Publicaties

Een overzicht van onze publicaties

Een goed begin is het halve werk!

Een employee journey bestaat uit verschillende fasen. Elke fase moet op de juiste manier vormgegeven zijn, zodat werknemers de optimale reis ervaren en zich met passie inzetten voor een organisatie en hun werk. Een van de fases van employee journey is het onboarding proces. 

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van nieuwe medewerkers, 51% (!), binnen een halfjaar beslist om te stoppen met hun nieuwe baan. Ontstaat dit grote aantal doordat de verkeerde mensen worden aangenomen? Nee, waarschijnlijker is het dat een bedrijf niet genoeg energie en aandacht heeft geïnvesteerd in het onboarding proces van een nieuwe medewerker.

Wat?

Het ‘aan boord gaan’ van een medewerker wordt omschreven als de toegang en socialisatie tot de nieuwe organisatie. Het is het proces waarbij een nieuwe medewerker wordt voorgesteld aan de visie, missie en waarden van een organisatie.

Wanneer? 

Het startpunt van een effectieve onboarding begint eigenlijk al tijdens het wervingsproces, dus nog voordat de werknemer zijn/haar eerste werkdag begint (ook wel pre-boarding genoemd). Het gehele onboarding proces kan qua tijdsduur variëren van één tot twee maanden voorafgaand aan de start van de nieuwe baan tot ongeveer een jaar nadat de persoon is aangenomen en de werknemer als volledig functioneel wordt gezien.

Wie? 

Het is essentieel om een geschikte mentor voor een nieuwe medewerker aan te wijzen zodat diegene zich sneller op zijn/haar gemak voelt. Een mentor kan de nieuwe medewerker de eerste paar dagen begeleiden, nieuwe kennis bieden en voorstellen aan collega’s. Uit onderzoek blijkt dat goed contact met collega’s ervoor zorgt dat werknemers zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Waarom? 

Onboarding is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste wordt er veel geld, tijd en energie gestopt in de werving en selectie van nieuwe medewerkers, organisaties kunnen het zich daarom niet veroorloven om snel een nieuwe medewerker te verliezen. Ten tweede zorgt een onboarding proces ervoor dat een nieuwe medewerker aan de slag kan vanaf ‘start’ en helpt dit om mensen meer betrokken te laten raken bij de nieuwe organisatie. Ten slotte zorgt een goed onboarding proces ervoor dat medewerkers hun prestaties met 11,3 procent verhogen.

“Als nieuwe werknemers zich welkom voelen zijn ze productiever, minder gestrest en meer teamgericht. Dit alles zorgt voor minder uitval”

Het effect?

 • Organisatorische betrokkenheid
 • Hogere werktevredenheid
 • Minder uitval
 • Betere werkprestaties
 • Carrière effectiviteit
 • Minder stress

Tips!

 • Maak een strategisch plan met een consistente strategie bij het aannemen van nieuwe medewerkers.
 • Zorg dat de nieuwe medewerker een mentor heeft die verantwoordelijk is voor het inwerkingsproces van deze persoon.
 • Zorg voor een goede overdracht.
 • Informeer je huidige team over de komst van de nieuwe medewerker.
 • Zorg dat administratieve zaken op orde zijn en de nieuwe medewerker zich welkom voelt. Regel alle praktische zaken zoals werkplek, e-mailaccount en visitekaartje vooraf.
 • Stel een tijdslijn op die de doelstellingen aangeven waaraan de nieuwe werknemer aan moet voldoen.
 • Zorg voor regelmatige feedback, zodat de nieuwe medewerker gefocust blijft.

Boston Consulting Group (2013). Lifting HR practices to the next level. Dusseldorf, Boston Consulting Group.
Krasman, M. (2015). Three must-have onboarding elements for new and relocated employees. Employment Relations Today42(2), 9-14.
Reese, V. (2005). Maximizing your retention and productivity with on‐boarding. Employment Relations Today31(4), 23-29
.