De 5C Methode

De 5C Methode is een wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld door Management Class en Consumatics. Met de 5C Methode realiseer je bevlogenheid bij medewerkers of wakkert deze aan. Bevlogenheid zorgt voor een employee experience en dat medewerkers zich met passie inzetten voor een organisatie en hun werk. Bevlogenheid speelt in iedere fase van de medewerkersreis een belangrijke rol. Als je weet aan welke knoppen van bevlogenheid je moet draaien, creëer je resultaat bij je medewerkers. De 5C Methode is niet alleen geschikt voor de individuele journey maar ook als team journey toepasbaar op teams zoals het MT, afdelingen of projectteams. Ook als deze agile werken.

Het implementeren van de 5C Methode wordt begeleid door geselecteerde practitioners, waarvan Management Class en Consumatics de pioniers zijn.

De kern van de 5C Methode:

  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Gebaseerd op meest recente breininzichten
  • Geen business taal maar menselijke aanpak
  • Meetbare resultaten
  • Commitment op teamniveau

De aanpak

De 5C Methode vangen we aan met het inzichtelijk maken van de employee journey in jouw organisatie. Dit gebeurt aan de hand voor de voor jouw employee journey relevante 5C’s. Je krijgt direct een beeld van factoren die goed gaan en wat voor verbetering vatbaar is. Met de verbeterpunten gaan we aan de slag met gerichte interventies zoals talentmanagement, coaching, training, netwerken of informeel leren. Onze aanpak is integraal met gerichte en gestroomlijnde bijsturing.

Een employee journey of team journey bestaat uit verschillende fasen. Gedurende iedere fase stuur je als organisatie op vijf essentiële factoren. Een goed vormgegeven journey leidt tot een optimale experience. Dit leidt weer tot bevlogenheid. Zowel op het niveau van medewerkers als op het niveau van teams.

 

 

Brain Optimised

Bevlogenheid is iets dat sterk verankerd is in het menselijk brein. De 5C Methode kijkt daarbij zowel naar het zichtbare deel van bevlogenheid als het onzichtbare deel. In de bovenstroom, het zichtbare deel van bevlogenheid, houdt de methode rekening met en intervenieert op gedrag, competenties, kennis, werkplek en de doelen. Het belangrijkste deel van bevlogenheid is onzichtbaar en noemen we de onderstroom. Hier gaat het om de drijfveren, motivatie, waarden en normen, zelfvertrouwen, macht, de cultuur en de identiteit. Alle 5C’s bestrijken het gehele pallet van de boven- en de onderstroom. Bewustzijn en onderbewustzijn.

5C’s

In iedere fase van de employee journey of de team journey zijn de verschillende interventies geclusterd om de organisatie inzicht te geven in de knoppen waaraan gedraaid kan worden. Timing speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Dit drukken we uit in de 5C’s.

Character

Capacity

Competence

Culture

Context

Eén van de belangrijkste voorspellers van toekomstig succes van jou in een functie of organisatie is je persoonlijkheid. Jouw persoonlijkheid is vele malen bepalender voor succes dan bijvoorbeeld de ervaring die je hebt.

De mentale ruimte die de medewerker ervaart, is bepalend voor succes in het werk. Het is bijvoorbeeld van invloed op hun creativiteit en flexibiliteit. Samen met de persoonlijkheid is de hoeveelheid mentale ruimte van invloed op de veerkracht.

De mate waarin je je vaardig voelt om een bepaalde taak te volbrengen is van invloed op de kwaliteit van de feitelijke uitvoering van het werk. Het je vaardig voelen is onder andere afhankelijk van de mate van scholing, opleiding, coaching of feedback die je hebt ontvangen. Samen met je persoonlijkheid en de mentale ruimte die je hebt, is dit bepalend voor je mentale beweeglijkheid of agility. Kun je je bijvoorbeeld makkelijk verplaatsen in een ander of kun je eenvoudig van perspectief wisselen

De geschreven en ongeschreven regels van de organisatiecultuur bepalen de bandbreedte waarin de medewerker zichzelf kan, durft en mag zijn. Het bepaalt onder meer of er ruimte is voor eigen initiatief en om te experimenteren.

We hebben allemaal onze eigen leefwereld van vrienden, familie en kennissen. Ook zij beïnvloeden de manier waarop we naar de wereld en dus ook naar ons werk en onze organisatie kijken. Het is daarom van belang om dit ook mee te nemen.

5Cmethode

Wetenschappelijk onderbouwd

Met de 5C Methode krijg je inzicht in de vijf meest bepalende factoren van bevlogenheid. Je weet hoe je hier met verschillende wetenschappelijk aangetoonde correcte interventies op kunt sturen en je ziet wat de resultaten zijn.

“In moderne bedrijven is het moeilijk je betrokken te voelen, omdat er te veel afstand en een gebrek aan verbondenheid is.”

Alain de Botton

Blije klanten

De methode integreert het gehele traject met alle relevante interventies op een efficiënte en behapbare wijze. Een enkel aandachtspunt analyseren en verbeteren is symptoombestrijding. Het gaat om het totaal van de Employee Journey. Centraal staan het brein en psychologie. Een grondig begrip van wat mensen beweegt en beïnvloedt. Geen business-taal, maar een menselijke aanpak. Het doel van de 5C Methode is om de veelal verouderde manier van samenwerken te actualiseren, zodat we een land vol bevlogen medewerkers en werkgevers worden, die samen blije klanten maken.

Ik wil bevlogen medewerkers