Publicaties

Een overzicht van onze publicaties

Bevlogenheid

Bevlogenheid… het wordt in de Van Dale beschreven als geestdriftig, geïnspireerd en bezield. Maar wat betekent dit nou eigenlijk? De wetenschappelijke definitie van bevlogenheid of ‘work engagement’ heeft een duidelijke verbinding met werk en wordt omschreven als een positieve gemoedstoestand en het halen van voldoening uit werk, dit wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie.

Kenmerkend voor een bevlogen werknemer is het beschikken van veel energie, zich sterk en fit voelen, niet snel vermoeid raken en doorzetten als het tegenzit (vitaliteit). Een bevlogen werknemer is enthousiast en trots op zijn of haar werk, is betrokken bij het werk en de organisatie en vindt het werk zinvol, uitdagend en inspirerend (toewijding). Deze werknemer gaat op een plezierige wijze helemaal op in het werk (absorptie).

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op bevlogenheid onder werknemers, zoals werk gerelateerde hulpbronnen en taakeisen. Werk gerelateerde hulpbronnen, zoals steun van collega’s, feedback over je prestaties, afwisseling binnen je werkzaamheden en autonomie, hebben een positief effect op bevlogenheid. Hoge taakeisen, bijvoorbeeld een hoge werkdruk of veeleisende klanten, hebben een negatief effect op bevlogenheid.

Bevlogenheid heeft daarnaast ook weer een positief effect op de arbeidsprestatie. Dit heeft meerdere redenen. 1) Bevlogen werknemers ervaren vaker positieve emoties. Deze positieve emoties zorgen ervoor dat hun mentale capaciteit groter wordt en dat ze sociale, psychologische en fysieke hulpbronnen opbouwen waardoor ze beter om kunnen gaan met moeilijkheden of tegenslagen. 2) Bevlogen werknemers hebben een betere fysieke en mentale gezondheid. Ze melden zich hierdoor minder vaak ziek. 3) Bevlogen werknemers hebben het vermogen om eigen hulpbronnen te mobiliseren. Ze weten zichzelf te motiveren en durven (collega’s) om hulp te vragen. Naast de werkgerelateerde hulpbronnen, wordt bevlogenheid dus ook beïnvloed door persoonlijke hulpbronnen. 4) bevlogen werknemers dragen hun houding over op andere werknemers. Zo weten zij ook andere werknemers te motiveren en te enthousiasmeren, waardoor de gezamenlijke prestatie ook verbeterd wordt.

Een bevlogen werknemer zijn of in dienst hebben is dus zeker iets om na te streven!


Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Bevlogenheid: Een begrip gemeten. Gedrag en Organisatie17, 89-112.
Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: a state of art. Journal of Manangerial Psychology, 22, 309-328.
Bakker, A. B. (2009). Een overzicht van tien jaar onderzoek naar bevlogenheid. Gedrag en Organisatie, 22, 336-353.