Slechts 9% van de medewerkers
is betrokken bij het werk

Creëer bevlogen medewerkers

Aandacht voor je klanten begint bij aandacht voor je medewerkers. Een gelukkige medewerker leidt namelijk tot een aanzienlijk hogere klantwaardering. Helaas is 91% van de Nederlandse werknemers niet actief betrokken bij zijn of haar werk. Dat leidt bewezen tot verlies van omzet, klanttevredenheid, flexibiliteit en creativiteit. En tot een hoger ziekteverzuim. Daar moet iets aan gedaan worden!

Employee journey in 5C’s

Een optimale klantreis (customer journey) begint dan ook met een optimale medewerkersreis (employee journey). In de reis die jouw medewerkers afleggen spelen 5C’s een cruciale rol: Character, Capacity, Competence, Culture en Context. De 5C’s bepalen hoe bevlogen, gelukkig, productief, loyaal en zelfs hoe gezond jouw medewerkers zijn.

Bevlogen medewerkers; de katalysator van de organisatie

 • Meer omzet
 • Lagere kosten
 • Hogere klanttevredenheid
 • Betere sfeer
 • Lager ziekteverzuim
 • Hogere collegialiteit
 • Meer creativiteit
Een gelukkige medewerker leidt tot aanzienlijk hogere klantwaarderingen

Ik wil bevlogen medewerkers

5C’s

In iedere fase van de employee journey zijn de verschillende interventies geclusterd om de organisatie inzicht te geven in de knoppen waaraan gedraaid kan worden. Timing speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Dit drukken we uit in de 5C’s.

Character

Capacity

Competence

Culture

Context

Eén van de belangrijkste voorspellers van toekomstig succes van jou in een functie of organisatie is je persoonlijkheid. Jouw persoonlijkheid is vele malen bepalender voor succes dan bijvoorbeeld de ervaring die je hebt.

De mentale ruimte die de medewerker ervaart, is bepalend voor succes in het werk. Het is bijvoorbeeld van invloed op hun creativiteit en flexibiliteit. Samen met de persoonlijkheid is de hoeveelheid mentale ruimte van invloed op de veerkracht.

De mate waarin je je vaardig voelt om een bepaalde taak te volbrengen is van invloed op de kwaliteit van de feitelijke uitvoering van het werk. Het je vaardig voelen is onder andere afhankelijk van de mate van scholing, opleiding, coaching of feedback die je hebt ontvangen. Samen met je persoonlijkheid en de mentale ruimte die je hebt, is dit bepalend voor je mentale beweeglijkheid of agility. Kun je je bijvoorbeeld makkelijk verplaatsen in een ander of kun je eenvoudig van perspectief wisselen.

De geschreven en ongeschreven regels van de organisatiecultuur bepalen de bandbreedte waarin de medewerker zichzelf kan, durft en mag zijn. Het bepaalt onder meer of er ruimte is voor eigen initiatief en om te experimenteren.

We hebben allemaal onze eigen leefwereld van vrienden, familie en kennissen. Ook zij beïnvloeden de manier waarop we naar de wereld en dus ook naar ons werk en onze organisatie kijken. Het is daarom van belang om dit ook mee te nemen.

De 5C Methode helpt je een optimale employee journey te bieden aan jouw medewerkers

Bevlogen medewerkers door de 5C Methode

De 5C Methode is een methode die ontwikkeld is door Management Class en Consumatics en is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten. Ons gezamenlijke doel is de bevlogenheid onder werknemers te vergroten. Dit doen we niet alleen op basis van kennis uit de organisatiekunde, maar juist ook vanuit onze kennis van psychologie en hoe het brein werkt. Dit maakt de 5C Methode bijzonder effectief, niet alleen voor individuen, maar ook op team- en organisatieniveau.

Als je werkt aan bevlogenheid, werkt bevlogenheid voor jou!

De 5C Methode start met het in kaart brengen van de employee journey. Op basis van de 5C’s leggen we bloot wat er goed gaat én waar verbetering mogelijk is. We realiseren de verbetering met praktische, gerichte interventies zoals de aanpassing van omgevingsfactoren, trainingen of informeel leren. Zo krijg je snel grip op de uitdagingen en verhoog je de bevlogenheid van jouw medewerkers blijvend.

Meer over de 5C Methode

De 5C’s

 • Character: zorg ervoor dat je de juiste persoonlijkheden in je organisatie hebt
 • Capacity: creëer maximale mentale ruimte bij je mensen
 • Competence: zorg ervoor dat je medewerkers beschikken over de juiste vaardigheden
 • Culture: creëer een optimale cultuur om in te functioneren
 • Context: weet welke rol de leefwereld van de medewerker speelt

Publicaties over de 5Cmethode

Bekijk alle publicaties